Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,634

 Tính toán thiết kế Microstrip Line bằng phương pháp TLM-3D.
Chủ nhiệm:  Tăng Tấn Chiến; Thành viên:  Lê Hồng Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2010-ĐN01-21 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Trên cơ sở thuyết chung về Microstrip Line; đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết, tính toán mô phỏng một mạch vi dải có độ cao thay đổi bằng phương pháp TLM-3D và làm thực nghiệm mạch theo kết quả mô phỏng, góp phần vào việc nghiên cứu công nghệ PCB (Printed Circuit Board) làm việc ở tần số cao trong lĩnh vực Tương thích điện từ (EMC).    

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Ứng dụng vào công tác giảng dạy (bổ sung nội dung giảng dạy cho các môn học:

Lý thuyết mạch, Trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần và Tương thích điện từ) và công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tương thích điện từ (EMC).

Địa chỉ ứng dụng: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn