Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,343

 Nghiên cứu xây dựng mô hình ghép để mở rộng dải thông của tế bào TEM.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Tăng Tấn Chiến; Thành viên:  
Số: B2005-15-54 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn