Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,014,526

 Chương trình đào tạo ngành Điện tử cấp Cao đẳng. Áp dụng: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Tăng Tấn Chiến
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: DHDN-1997 ; Năm hoàn thành: 1997; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn