Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29899 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 2003; Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Tại: Đại học Vinh
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm một số học phần thuộc Tổ Ngôn ngữ - Khoa Ngữ Văn. Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Diễm. Thành viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Trúc. Mã số: T2011-ĐN03-19. Năm: 2012. (Aug 30 2013 11:23AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ giảng dạy môn Ngữ âm tiếng Việt. Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Diễm. Mã số: B2006-ĐN03-12. Năm: 2007. (May 23 2011 10:58AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống bài tập trên ngữ liệu ca từ để giảng dạy sinh động và hiệu quả hơn phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học. Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Diễm. Thành viên: . Mã số: B2003-16-22. Năm: 2004. (May 23 2011 10:53AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Quá trình chuyển hóa ngữ nghĩa để đảm nhận chức năng xưng hô của các danh từ thân tộc Việt. Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm. Mã số: T2000-16-05. Năm: 2001. (May 23 2011 10:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cách đặt tên đạo – nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Thích Thông Huệ. Ngữ học toàn quốc 2013. Số: ISBN 978-604-9800-41-2. Trang: tr.517-521. Năm 2014. (Jun 4 2014 9:26PM)
[2]Bài báo: Bàn về những vấn đề bất hợp lý trong phần tiếng Việt của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở hiện hành. Tác giả: PGS. TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: ISBN: 978-604-918-298-3. Trang: tr.218- 228. Năm 2014.
(Jun 4 2014 9:36PM)
[3]Bài báo: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngữ âm tiếng Việt. Tác giả: PGS. TS, TRƯƠNG THỊ DIỄM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: 01. Trang: tr.30-35. Năm 2014. (Jun 4 2014 9:54PM)
[4]Bài báo: Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt. Tác giả: TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM - TH.S. NGUYỄN THỊ ÁI HỮU. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(03) - 2013. Trang: tr.31-36. Năm 2013.
(Jun 4 2014 9:48PM)
[5]Bài báo: Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Thích Thông Huệ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học - Ngôn ngữ: Lí luận và ứng dụng - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 01. Trang: 201-206. Năm 2013. (Aug 30 2013 6:59PM)
[6]Bài báo: Name of Quảng Nam's cakes under the view of language and culture. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm -. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (67). Trang: 131-137. Năm 2013.
(Aug 30 2013 7:07PM)
[7]Bài báo: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt có kết cấu đảo ngữ. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Ái Hữu. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (02) . Trang: 26-31. Năm 2013. (Aug 30 2013 9:40PM)
[8]Bài báo: Từ ra trong ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2(63) . Trang: 84-89 . Năm 2013.
(Aug 30 2013 9:50PM)
[9]Bài báo: Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc trong Cộng đồng công giáo Việt. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 12(206). Trang: 7-9. Năm 2012. (Aug 30 2013 7:18PM)
[10]Bài báo: Kết hợp từ ngữ bất thường trong tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Dạ Hiếu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 203-209. Năm 2011. (Aug 30 2013 6:54PM)
[11]Bài báo: Từ "về" trong tiếng Việt dưới góc nhìn kết học, nghĩa học và dụng học. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt lần thứ nhất do Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt quốc tế (IATV) tổ chức tháng 02-2011. Trang: 517- 521. Năm 2011. (May 23 2011 9:31PM)
[12]Tham luận: Góp thêm cách hiểu về biệt ngữ Phật giáo. Tác giả: Trương Thị DiễmThích Thông Huệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2011. Năm 2011. (May 23 2011 9:36PM)
[13]Bài báo: Đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - hướng phát triển mới của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng tháng 11-2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 101 - 105. Năm 2010.
(May 23 2011 9:27PM)
[14]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ Việt dẫn đến việc nhận thức tiếng Việt của sinh viên nước ngoài. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2007. Trang: 33 - 38. Năm 2007. (May 23 2011 9:23PM)
[15]Bài báo: Các cấp bậc khác nhau của hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số 11-2005
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 6 - 13. Năm 2005.
(May 23 2011 9:18PM)
[16]Bài báo: Từ láy trong ca từ Trịnh Công Sơn. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Năm 2004. (May 23 2011 9:21PM)
[17]Bài báo: Dùng lời thơ và ca từ để dạy tốt phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2003. Năm 2003. (May 23 2011 9:09PM)
[18]Bài báo: Khảo sát các từ xưng hô thân tộc thím, mợ, dượng”. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2002
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 33-38. Năm 2002.
(May 23 2011 8:58PM)
[19]Bài báo: Khảo sát nội dung ngữ nghĩa của từ xưng hô bác trong hoạt động giao tiếp. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Số: 1. Trang: 355-359. Năm 2001. (May 23 2011 11:17AM)
[20]Bài báo: Cơ sở của việc chuyển hoá danh từ thân tộc thành từ xưng hô trong tiếng Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu ngữ học trẻ 2000
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 25-29. Năm 2000.
(May 23 2011 11:15AM)
[21]Bài báo: Nghĩa và sự chi phối cách sử dụng các danh từ thân tộc kỵ, chắt, chút, vợ, chồng, dâu, rể”. Tác giả: Trương Thị Diễm. Tạp chí Ngôn ngữ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 63 đến 72. Năm 1999.
(May 23 2011 11:02AM)
[22]Bài báo: Khảo sát nhóm từ ghép chính phụ định danh các quan hệ thân tộc Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 1999
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 257 - 263. Năm 1999.
(May 23 2011 11:05AM)
[23]Tham luận: Khảo sát nội dung ngữ nghĩa của 2 từ xưng hô bố, mẹ trong hoạt động giao tiếp. Tác giả: Trương Thị Diễm. Đại học Sư phạm Vinh. Trang: 9 - 11. Năm 1999. (May 23 2011 11:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 30 2013 7:42PM)(Aug 30 2013 7:47PM)(May 23 2011 10:04PM)(May 23 2011 10:02PM)(May 23 2011 9:56PM)(May 23 2011 9:59PM)
[1]

Tiếng Việt nâng cao (Giáo trình dành cho người nước ngoài)

Chủ biên: Trương Thị Diễm. Nơi XB: NXB Lao động, Hà Nội. Năm 2013.

[2]Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Trương Thị Diễm. Nơi XB: Nhà xuất bản Văn học. Năm 2013.
[3]Giáo trình Nghe - Nhìn - Nói tiếng Việt (dành cho Lưu học sinh) Chủ biên: Trương Thị Diễm. Nơi XB: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm 2007.
[4]Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[5]Tiếp cận Ngữ văn 6 Chủ biên: Phan Ngọc Thu. Đồng tác giả: Nhiều tác giả. Nơi XB: Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Đại học Đà Nẵng. Năm 2002.
[6]

Giáo trình Tiếng Việt
Chủ biên: Trương Thị Diễm - Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả:

 
.
Nơi XB: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Đà Nẵng. Năm 2001.

  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Đặc điểm từ ngữ nghề bánh xứ Quảng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[2]Nguyễn Thị Linh Phương
Đề tài: Khảo sát lỗi phát âm của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Nguyễn Thị Phượng
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ báo chí trong Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Huỳnh Dũng
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Trò

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Lê Thị Tuyết Mai
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính qua ngữ liệu ở quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Thị Hải Yến
Đề tài: Ngữ nghĩa của các yếu tố mồm, miệng, răng, lưỡi trong ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Nguyễn Thị Ái Hữu
Đề tài: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự báo chí tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2012

 2013

[8]Trần Thị Huyền
Đề tài: Tình thái từ tiếng Việt và các yếu tố tương đương trong tiếng Hàn

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học - Đại học Huế

 2012

 2012

[9]Võ Minh Phát
Đề tài: Từ xưng hô trong Phật giáo

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2011

 2011

[10]Phan Thị Thanh Thúy
Đề tài: Đặc điểm phong cách khẩu ngữ trên báo Công an thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2011

 2011

[11]Nguyễn Thị Ngọc
Đề tài: Đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của lớp danh từ trong ca dao xứ Nghệ và dân ca Nam – Trung bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2010

 2010

[12]Hồ Trần Ngọc Oanh
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa các địa danh huyện Ia Grai – Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2010

 2010

  
 Khen thưởng
[1] Giáo viên giỏi. Năm: 1999.
[2] Giáo viên giỏi. Năm: 2000.
[3] Giáo viên giỏi. Năm: 2001.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ký hiệu học
Ngành: Ngữ văn
 2011 Cao học Ngôn ngữ học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[2]Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên Ngữ Văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên ngành Việt Nam học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Ngữ pháp chức năng
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên Ngữ văn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Ngữ âm Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 1995 Sinh viên Ngữ văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Ngữ pháp Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 1995 sinh viên Ngữ văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ sở Văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Dẫn luận ngôn ngữ
Ngành: Ngữ văn
 1990 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Tiếng Việt
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn