Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cách đặt tên đạo – nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Thích Thông Huệ. Ngữ học toàn quốc 2013. Số: ISBN 978-604-9800-41-2. Trang: tr.517-521. Năm 2014. (Jun 4 2014 9:26PM)
[2]Bài báo: Bàn về những vấn đề bất hợp lý trong phần tiếng Việt của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở hiện hành. Tác giả: PGS. TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: ISBN: 978-604-918-298-3. Trang: tr.218- 228. Năm 2014.
(Jun 4 2014 9:36PM)
[3]Bài báo: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngữ âm tiếng Việt. Tác giả: PGS. TS, TRƯƠNG THỊ DIỄM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: 01. Trang: tr.30-35. Năm 2014. (Jun 4 2014 9:54PM)
[4]Bài báo: Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt. Tác giả: TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM - TH.S. NGUYỄN THỊ ÁI HỮU. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(03) - 2013. Trang: tr.31-36. Năm 2013.
(Jun 4 2014 9:48PM)
[5]Bài báo: Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Thích Thông Huệ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học - Ngôn ngữ: Lí luận và ứng dụng - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 01. Trang: 201-206. Năm 2013. (Aug 30 2013 6:59PM)
[6]Bài báo: Name of Quảng Nam's cakes under the view of language and culture. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm -. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (67). Trang: 131-137. Năm 2013.
(Aug 30 2013 7:07PM)
[7]Bài báo: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt có kết cấu đảo ngữ. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Ái Hữu. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (02) . Trang: 26-31. Năm 2013. (Aug 30 2013 9:40PM)
[8]Bài báo: Từ ra trong ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2(63) . Trang: 84-89 . Năm 2013.
(Aug 30 2013 9:50PM)
[9]Bài báo: Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc trong Cộng đồng công giáo Việt. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 12(206). Trang: 7-9. Năm 2012. (Aug 30 2013 7:18PM)
[10]Bài báo: Kết hợp từ ngữ bất thường trong tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Dạ Hiếu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 203-209. Năm 2011. (Aug 30 2013 6:54PM)
[11]Bài báo: Từ "về" trong tiếng Việt dưới góc nhìn kết học, nghĩa học và dụng học. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt lần thứ nhất do Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt quốc tế (IATV) tổ chức tháng 02-2011. Trang: 517- 521. Năm 2011. (May 23 2011 9:31PM)
[12]Tham luận: Góp thêm cách hiểu về biệt ngữ Phật giáo. Tác giả: Trương Thị DiễmThích Thông Huệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2011. Năm 2011. (May 23 2011 9:36PM)
[13]Bài báo: Đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - hướng phát triển mới của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng tháng 11-2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 101 - 105. Năm 2010.
(May 23 2011 9:27PM)
[14]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ Việt dẫn đến việc nhận thức tiếng Việt của sinh viên nước ngoài. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2007. Trang: 33 - 38. Năm 2007. (May 23 2011 9:23PM)
[15]Bài báo: Các cấp bậc khác nhau của hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số 11-2005
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 6 - 13. Năm 2005.
(May 23 2011 9:18PM)
[16]Bài báo: Từ láy trong ca từ Trịnh Công Sơn. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Năm 2004. (May 23 2011 9:21PM)
[17]Bài báo: Dùng lời thơ và ca từ để dạy tốt phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2003. Năm 2003. (May 23 2011 9:09PM)
[18]Bài báo: Khảo sát các từ xưng hô thân tộc thím, mợ, dượng”. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2002
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 33-38. Năm 2002.
(May 23 2011 8:58PM)
[19]Bài báo: Khảo sát nội dung ngữ nghĩa của từ xưng hô bác trong hoạt động giao tiếp. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Số: 1. Trang: 355-359. Năm 2001. (May 23 2011 11:17AM)
[20]Bài báo: Cơ sở của việc chuyển hoá danh từ thân tộc thành từ xưng hô trong tiếng Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu ngữ học trẻ 2000
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 25-29. Năm 2000.
(May 23 2011 11:15AM)
[21]Bài báo: Nghĩa và sự chi phối cách sử dụng các danh từ thân tộc kỵ, chắt, chút, vợ, chồng, dâu, rể”. Tác giả: Trương Thị Diễm. Tạp chí Ngôn ngữ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 63 đến 72. Năm 1999.
(May 23 2011 11:02AM)
[22]Bài báo: Khảo sát nhóm từ ghép chính phụ định danh các quan hệ thân tộc Việt. Tác giả: Trương Thị Diễm. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 1999
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 257 - 263. Năm 1999.
(May 23 2011 11:05AM)
[23]Tham luận: Khảo sát nội dung ngữ nghĩa của 2 từ xưng hô bố, mẹ trong hoạt động giao tiếp. Tác giả: Trương Thị Diễm. Đại học Sư phạm Vinh. Trang: 9 - 11. Năm 1999. (May 23 2011 11:08AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn