Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,629,262

 Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Thích Thông Huệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học - Ngôn ngữ: Lí luận và ứng dụng - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 01;Từ->đến trang: 201-206;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Phật giáo là một tôn giáo lớn, có mặt rất sớm ở Việt Nam và đồng hành cùng dân tộc. Nghiên cứu cách đặt tên trong Phật giáo là tìm hiểu vốn từ ngữ đặc biệt của văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Bài viết của chúng tôi tập trung khảo sát cách đặt pháp danh, pháp tự, pháp hiệu trong cộng đồng Phật giáo để hiểu hơn về sự hòa quyện giữa đạo và đời qua vốn từ vựng đặc biệt này.
ABSTRACT
ABSTRACT Buddhism is a large religion coming to Vietnam since very early and has developed in close association with the nation. An investigation into ways of bestowing Buddhist names will generate a useful insight into the jargons of Buddhist culture in particular and Vietnamese culture in general. Our article focuses on how to bestow lineage names, Dharma names, Dharma titles in the Buddhist community through which to better understand the blend between religion and life.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn