Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,353,679

 Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt có kết cấu đảo ngữ
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Ái Hữu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 7 (02) ;Từ->đến trang: 26-31;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mấy chục năm gần đây, khi phân tích câu, bên cạnh việc dựa vào lý thuyết thành phần câu để phân loại câu theo ngữ pháp truyền thống, các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến sự phân đoạn câu theo quan điểm lý thuyết cấu trúc thông tin (dựa vào thông tin thực tại). Nghĩa là nhấn mạnh đến vai trò của tiêu điểm (Focus) với tư cách là trọng tâm thông báo của câu. Bài viết này của chúng tôi dựa trên lý thuyết cấu trúc thông tin để nghiên cứu các tiêu đề của phóng sự trên báo. Chúng tôi tập trung nghiên cứu nhằm lý giải tại sao kết cấu đảo ngữ là kiểu mà các tác giả thường sử dụng đối với các tiêu đề của thể loại phóng sự nhằm thu hút sự chú ý của người đọc.
ABSTRACT
In recent decades, when analising sentences, besides basing on the theory of sentence parts to classifying sentences according to the view of traditional grammar, researchers have paid much attention to sentence partition according to the theory of information structure (based on actual information). That means they have emphasized on the role of Focus as the center of the information. This study based on the theory of information structure to investigate reportage headlines in Vietnamese jounalism and explain why inversion structure is one of the options that the journalists usually use with the purpose of drawing the attention of readers.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn