Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,355,963

 Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngữ âm tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS, TRƯƠNG THỊ DIỄM
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc; Số: 01;Từ->đến trang: tr.30-35;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng giáo trình điện tử và hệ thống bài tập củng cố nội dung giảng dạy Ngữ âm tiếng Việt là việc làm mà chúng tôi đã đầu tư nhiều công sức. Công trình của chúng tôi nhằm mục đích đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ âm tiếng Việt, giúp sinh viên yêu thích hơn và tiếp thu một cách nhẹ nhàng, có hiệu quả những kiến thức của môn Ngữ âm tiếng Việt nói riêng và ngôn ngữ Việt nói chung. Ở bài báo này, chúng tôi tập trung giới thiệu các dạng bài tập: bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm đầu, bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm chính, bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm cuối, bài tập phiên âm âm vị học, bài tập tích hợp ngữ âm - văn hóa. Từ khóa: Ngữ âm tiếng Việt, bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm đầu, bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm chính, bài tập miêu tả nội dung âm vị học - âm cuối, bài tập phiên âm âm vị học, bài tập tích hợp ngữ âm - văn hóa.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The application of information technology in building Vietnamese Phonetics exercises and electric course-books is our sustained effort. The research is aimed at renovating teaching methods in order to improving the quality of teaching and learning Vietnamese Phonetics at the university and to give students push toward their understanding not only in Vietnamese Phonetics but linguistics. The article focus on three issues: exercises on describing phonological features of initial sounds, main sounds and end sounds, exercises on phonology transcription, exercises on the intergration of phonologyl and culture. Key words: Vietnamese phonetics, Exercises on describing phonology – initial sounds, Exercises on describing phonology –main sounds, Exercises on describing phonology – end sounds, Exercises on phonology transcription, exercises on the intergration of phonology and culture.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn