Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,977,208

 Xây dựng hệ thống bài tập trên ngữ liệu ca từ để giảng dạy sinh động và hiệu quả hơn phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS. Trương Thị Diễm; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2003-16-22 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn