Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,660

 Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm một số học phần thuộc Tổ Ngôn ngữ - Khoa Ngữ Văn
Chủ nhiệm:  TS. Trương Thị Diễm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Thạc sĩ Nguyễn Thị Trúc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2011-ĐN03-19 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho các môn học: Dẫn luận Ngôn ngữ (3 tín chỉ), Ngữ âm tiếng Việt (2 tín chỉ), Ngữ pháp tiếng Việt (3 tín chỉ)
Bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm một số học phần thuộc Tổ Ngôn ngữ, Khoa Ngữ Văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn