Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ký hiệu học
Ngành: Ngữ văn
 2011 Cao học Ngôn ngữ học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[2]Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên Ngữ Văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên ngành Việt Nam học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Ngữ pháp chức năng
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên Ngữ văn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Ngữ âm Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 1995 Sinh viên Ngữ văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Ngữ pháp Tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 1995 sinh viên Ngữ văn  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ sở Văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Dẫn luận ngôn ngữ
Ngành: Ngữ văn
 1990 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Tiếng Việt
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên Đại học Ngoại ngữ  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn