Trần Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,125

 
Mục này được 17832 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/01/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử; Tại: ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 009; Chuyên ngành: Điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 894882; Mobile: 0913422801
Email: ttha@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2001 đến nay giảng dạy tại bộ môn điện tử - viễn thông thuộc khoa Điện, trường Cao đẳng Công nghệ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn