Trương Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,354,995

 
Mục này được 17157 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/02/1958
Nơi sinh: Thạch Hà
Quê quán Thạch Hà
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh.
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1982; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh.
Dạy CN: Cơ học, Điện động lực học, Thiên văn, Cơ lý thuyết, Vật lý đại cương.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733329; Mobile: 0985863506
Email: tthanh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng (1982–1994); Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn