Trần Thị Hoàng Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,810,020

 
Mục này được 21692 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hoàng Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/07/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Kim Long - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Chính sách và quy hoạch đô thị; Tại: Đại học CCU
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tthgiang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2010-8/2012 Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
9/2012-7/2014 Giảng viên, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, Học viên cao học trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan.
8/2014-3/2016 Giảng viên, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
4/2016-nay: Giảng viên, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, NCS ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp- Trường Đại học Lorraine, Pháp.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vai trò và ảnh hưởng của công tác quản lý tiến độ đến chi phí thi công công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Trần Thị Hoàng Giang. Thành viên: . Mã số: T2011-02-CBT33. Năm: 2011. (Dec 28 2015 6:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A review of methods for modelling shared decisionmaking process in a smart city living lab. Authors: Tran Thi Hoang Giang, Mauricio Camargo, Laurent Dupont, Frédérique Mayer. 23rd ICE/IEEE International Conference on Technology, Management and Innovation, Madeira Island. No: Proceedings. Pages: xx. Year 2017. (Aug 18 2017 12:29AM)
[2]Article: “Arrival cities” in Vietnam - An inquiry into the planning policies for building migration cities . Authors: Trần Thị Hoàng Giang. Kỷ yếu Hội thảo International Conference on Planning and Design 2013, Taiwan. No: 01. Pages: 49-57. Year 2013. (Apr 16 2016 3:52AM)
  
 Thông tin khác
  

 

“Arrival cities” in Vietnam - An inquiry into the planning policies for building migration cities, International Conference on Planning and Design 2013, Taiwan


doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn