Trần Thị Hoàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,131,977

 
Mục này được 15859 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hoàn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/07/1982
Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa hữu cơ; Tại: Đại học Huế
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Hóa hữu cơ
Địa chỉ liên hệ: 31 Lương Ngọc Quyến - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn