Trần Thị Hoàng Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,914

 
Mục này được 44976 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hoàng Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/10/1987
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán ứng dụng; Tại: Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Tại: Trường ĐH Tổng hợp Belarus
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: Wavelets, Time series analysis, Signal and Image processing
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 836923; Mobile: 0905773536
Email: yentth@due.edu.vn; hoangyen.due@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 19/10/2010 đến 31/10/2010: Giảng viên theo hợp đồng công nhật tại Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Từ 01/11/2010 đến 31/10/2011: Giảng viên tập sự tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 01/11/2011 đến nay: Giảng viên chính thức tại Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Thảo. Thành viên: Trần Thị Hoàng Yến, Lê Minh Hiếu. Mã số: T2011-04-01. Năm: 2012. (Jan 11 2021 4:50AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô hình ARIMA dự đoán dân số Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Hoàng Yến. Thành viên: ThSLê Minh Hiếu, CN Trần Đăng Nhân. Mã số: T2011-04-05. Năm: 2012. (Aug 21 2015 4:50PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn học Phương pháp định lượng trong kinh tế. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiếu. Thành viên: Trần Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Tố Như. Mã số: T2011-04-06. Năm: 2011. (Jan 11 2021 4:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: DỰ BÁO DÂN SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN. Tác giả: Trần Thị Hoàng Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology JST-UD). Số: 7(68).2013. Trang: 150-156. Năm 2013. (Jan 11 2021 4:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dense Multi-Scale Convolutional Network for Plant Segmentation. Authors: Thi Hoang Yen Tran, Tran Dang Khoa Phan. Journal IEEE Access. No: Volume 11. Pages: 82640 - 82651. Year 2023. (Oct 10 2023 3:54PM)
[2]Article: Edge coherence-weighted second-order variational model for image denoising. Authors: Tran Dang Khoa Phan, Thi Hoang Yen Tran. Signal, Image and Video Processing. No: 1. Pages: 1-8. Year 2022. (Jun 29 2022 11:02AM)
[3]Article: A Space-Variant Nonlinear Algorithm for Denoising Omnidirectional Images Corrupted by Poisson Noise. Authors: Phan Trần Đăng Khoa, Trần Thị Hoàng Yến. IEEE Signal Processing Letters. No: 27. Pages: 535 - 539. Year 2020. (Jun 11 2020 10:32PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Năm: 2022.
[2] Giấy khen Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán cho FinTech
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2023 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[2]Toán cho Khoa học dữ liệu 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Toán cho Khoa học dữ liệu 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Toán ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Toán học
 2015 Sinh viên chính qui từ năm 1  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Phương pháp định lượng trong Kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2011 Sinh viên chính qui từ năm 2 Sinh viên hệ Vừa học vừa làm năm 2
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn