Tăng Thanh Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,117

 
Mục này được 19915 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Thanh Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/05/1969
Nơi sinh: Hà Nội.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3699323; Mobile: 0913453050
Email: ttmai@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tại TT Đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng (1996-1999); giảng dạy tại khoa tiếng Pháp, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng (1999-2003); trưởng khoa Khoa tiếng Trung-Nhật, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2003-2007); trưởng khoa Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2007 - 2014), trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2014 đến nay).


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân tiếng Nhật tại Trường ĐHNN-ĐHĐN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Chủ nhiệm: Tăng Thanh Mai. Thành viên: TS. Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thủy Bảo Anh. Mã số: Đ2011-05-03. Năm: 2011. (Feb 17 2012 8:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NHỮNG YÊU CẦU MỚI CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Tác giả: ThS. Tăng Thanh Mai*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 12. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[2]Bài báo: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Tăng Thanh Mai*
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 16. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn