Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,740,747

 Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An; Đồng tác giả: 
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Mã số: 9V217 CTQG 2014 ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 450; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn