Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,443,660

 Tự động hóa quá trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng bằng thiết bị dạng ống
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trần Thị Minh Dung
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: T2009-02-CBT11 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu đối tượng điều khiển: quá trình tiệt trùng trong công nghệ chế biến sữa tươi.
- Thiết kế bộ điều khiển PI, để nâng cao chất lượng điều khiển
- Lập trình PLC điều khiển quá trình tiệt trùng trong dây chuyền công nghệ sản xuất sữa tươi tiệt trùng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn