Trần Thị Minh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,430

 
Mục này được 32296 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Minh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/11/1987
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Quốc gia Giao Thông
Dạy CN: Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, trường ĐHBK, đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0977379705
Email: ttminhphuong0211@gmail.com; ttmphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 11 năm 2011 đến nay : Giảng viên khoa Môi trường, trường ĐHBK, đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả việc kết hợp Tận dụng thức ăn thừa và Áp dụng mô hình Biogas đối với chăn nuôi lợn ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Phương. Mã số: ... Năm: 2011. (Dec 22 2015 10:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kiểm soát phát thải bụi kích thước nano bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện dạng nhiều kim - tấm bản. Tác giả: Trần Thị Minh Phương. Journal of Science and Technology. Số: 53 (3A). Trang: 337-342. Năm 2015. (Dec 22 2015 10:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Novel Wire-on-Plate Electrostatic Precipitator (WOP-EP) for Controlling Fine Particle and Nanoparticle Pollution. Authors: Ziyi Li, Yingshu Liu, Yi Xing, Thi Minh Phuong Tran, Chuenjinn Tsai. Environ. Sci. Technol., Article ASAP
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 49 (14). Pages: 8683–8690. Year 2015.
(Dec 22 2015 11:05PM)
[2]Presentations: Numerical Modeling of Fine particle Collection Efficiency of Wire-on-plate Electrostatic Precipitator. Authors: Thi Minh Phuong Tran, Ziyi Li, Chuen-Jinn Tsai. 2015 Asian Aerosol Conference (AAC2015). Pages:. Year 2015. (Dec 22 2015 11:13PM)
[3]Article: Response to Comment on “Modeling and Validation of Nanoparticle Charging Efficiency of a Single-Wire Corona Unipolar Charger”. Authors: Chih-Liang Chien, Chuen-Jinn Tsai, Tran Thi Minh Phuong. Aerosol Science and Technology. No: 48:12. Pages: iv-vi. Year 2014. (Dec 22 2015 11:19PM)
[4]Presentations: Particle Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Minh-Phuong Tran, Thi-Cuc Le, Chuen-Jinn Tsai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 21st International Conference on Aerosol Science and Technology (2014ICAST)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: 43. Year 2014.
(Dec 22 2015 11:24PM)
[5]Article: Study of the Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Cuc Le, Bing-Tsai Wang, Thi-Minh-Phuong Tran, Chuen-Jinn Tsai. 8th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology (APSPT-8, 2013). No: OA-04. Pages: 57. Year 2013. (Dec 22 2015 11:21PM)
  
 Khen thưởng
[1] Có báo cáo khoa học đạt Giải nhì tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học. Số: 1989/QTKT. Năm: 2008.
[2] Giải thưởng Dự án Xanh Sony. Số: 10-SGDA 2007. Năm: 2008.
[3] Tốt nghiệp Thủ Khoa ngành Công nghệ Môi trường. Số: 114/2010/KT. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên chuyên ngành môi trường  Khoa Môi Trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn