Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,389

 Mô phỏng Hiệu suất lọc bụi của thiết bị lọc bụi tĩnh điện kiểu Dây trên Tấm bản
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Minh Phuong Tran, Ziyi Li, Chuen-Jinn Tsai
Nơi đăng: 2015 Asian Aerosol Conference (AAC2015); Số: ...;Từ->đến trang: ...;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Many previous numerical modeling studies have been conducted to improve the performance of the electrostatic precipitators (EPs) which are used widely in industries to control particulate matter emissions. In this study, a 2-D numerical model was developed to predict the fine particle collection efficiency in a new type of EPs, wire-on-plate electrostatic precipitator (WOP-EP). A combination of Eulerian and Lagrangian numerical methods is utilized to assist the analysis of the experimental data for particles with diameter of <100nm and >100nm, respectively. Particle collection efficiencies calculated by numerical models agreed well with the experimental results with deviation of 0.1-18.71%. It is expected that the present model can be used to facilitate the design of EPs for fine particle control and electrostatic particle samplers.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn