Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi trong các trung tâm chăm sóc tập trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Lê Thị Lâm
Nơi đăng: kỷ yếu hội thảo “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Chính sách – Pháp luật – Thực tiễn”; Số: ISBN: 978-604-73-6810;Từ->đến trang: 00;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn