Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình chăm sóc Người cao tuổi hiện nay tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ cho Người cao tuôi tại các trung tâm chăm sóc tập trung.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Thị Nguyệt
Nơi đăng: Hội thảo cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội; Số: ISBN: 978-604-73-6810;Từ->đến trang: 00;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn