Trần Thị Ngọc Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,137,559

 
Mục này được 1368 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/10/1975
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Hợp tác và Phát triển Quốc tế; Tại: Đại học Hàn Quốc
Dạy CN: Quốc tế học
Lĩnh vực NC: Hàn Quốc học, Nghiên cứu phát triển quốc tế, tiếng Anh chuyên ngành
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 106 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 5/2000 - 02/2017: Giảng dạy các môn tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành thương mại, tiếng Anh chuyên ngành du lịch tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng; tham gia công tác quản lý
- Từ 3/2017: Công tác tại khoa Quốc tế học, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng với doanh nghiệp trong xu thế hội nhập. Tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số: 63 (124). Trang: 67-69,91. Năm 2016. (Jun 9 2017 9:33AM)
[2]Tham luận: Năng lực tiếng Anh - điều kiện tiên quyết đối với nguồn nhân lực Việt Nam để hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC. Tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa . Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trường cao đẳng trong điều kiện hội nhập, trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM. Trang: 15-25. Năm 2015. (Jun 9 2017 9:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn