Triệu Thị Ni Ni
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,029,510

 
Mục này được 6008 lượt người xem
Họ và tên:  Triệu Thị Ni Ni
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/02/1989
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Phần mềm và Quản lý Hệ thống Thông tin; Tại: Saint Petersburg State Polytechnic University in Russia
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: 0000; Chuyên ngành: Phần mềm và Quản lý Hệ thống Thông tin; Tại: Saint Petersburg State Polytechnic University
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ttnini@dut.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn