Trần Thị Nhật Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,570,669

 
Mục này được 19008 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Nhật Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/11/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phong An - Phong Điền - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Văn phòng Công đoàn Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn