Trần Thị Ngọc Vỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,356,803

 
Mục này được 27112 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Vỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/10/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Đại học Ngoại Thương
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: University of Nottingham
Dạy CN: Quản trị tài chính, Quản trị vốn luân chuyển, Kinh tế vi mô
Lĩnh vực NC: Corporate governance, network analysis, corporate finance, M&A
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2000-2004: học Đại học Ngoại Thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam;

- 2005-2010: chuyên viên đào tạo tại Vietnam Airlines;

- 2006-2009: học Thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, tại Đại học Đà Nẵng;

- 2010-2011: học Thạc sĩ, ngành Kinh tế quốc tế và tài chính, tại Đại học Queensland (University of Queensland), Úc;


- 01/03/2012 - 01/08/2013: giảng viên tập sự tại Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

- 02/08/2013 - 30/09/2014: giảng dạy tại Tổ bộ môn Tài chính, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

- 01/10/2014 - 12/2018: học Tiến sĩ ngành Tài chính và rủi ro tại Đại học Nottingham (University of Nottingham), Vương Quốc Anh;

- 21/06/2019 đến nay: giảng dạy tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lực tài trợ nội tại - Giải pháp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 06. Trang: 18-28. Năm 2014. (Sep 19 2019 5:33PM)
[2]Bài báo: Tài trợ chuổi cung ứng- Giải pháp về vốn và tồn kho của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ, Nguyễn Thị Nhã Uyên. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 03. Trang: 51-62. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:30PM)
[3]Tham luận: Thẩm định chi tiết trong mua lại và sáp nhập -Trường hợp của ngân hàng hoàng gia Scotland. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh COMB 2013. Trang: 291-302. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:37PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị. Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 1. Trang: 67-74. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Director network continuity and acquirers’ stock returns in emerging markets: Evidence from India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy. International Conference on Contemporary Issue: Economics, Management and Business. Pages: 1-30. Year 2019. (Oct 15 2019 5:32PM)
[2]Presentations: Independent director busyness and external finance: Evidence from an emerging market. Authors: Tran Thi Ngoc Vy. International Conference for Young Researchers in Economics and Business 2019. Pages: 1-19. Year 2019. (Oct 22 2019 6:36AM)
[3]Presentations: How does director network continuity affect acquisition performance: The case of India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Hang Le, David Paton. Proceedings of the 2017 British Academy of Management Conference, BAM 2017, Warwick, UK. Pages: 1-32. Year 2017. (Sep 19 2019 5:44PM)
[4]Presentations: How does director network continuity affect acquisition performance: The case of India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Hang Le, David Paton. 4th Young Finance Scholars’ Conference, UK. Pages: 1-32. Year 2017. (Oct 15 2019 5:28PM)
  
 Khen thưởng
[1] Dean's Honour Roll Award for Outstanding Academic Excellence (University of Queensland, Australia). Năm: 2011.
[2] Best Student Paper Award (British Academy of Management, United Kingdom). Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vi mô
Ngành: Kinh tế học
 2019 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị tài chính
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị vốn luân chuyển
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn