Tô Thị Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22568 lượt người xem
Họ và tên:  Tô Thị Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1964
Nơi sinh: Đông Hưng - Thái Bình.
Quê quán Đông Hưng - Thái Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Dạy CN: Tâm lý học.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733288; Mobile: 0917965787
Email: ttquyen@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1985–1995): Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn