Trần Thanh Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,322

 
Mục này được 29339 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/10/1972
Nơi sinh: Hương Khê
Quê quán Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kỹ thuật Năng lượng-Môi trường; Tại: Trường Đại học Kỹ thuật Nagaoka – Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Kỹ thuật Nhiệt điện Tua bin Nhà máy nhiệt điện Quản lý Năng lượng
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu về kỹ thuật Nhiệt Công nghệ Hóa khí Hiệu quả năng lượng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 3842366; Mobile: 0916560473
Email: ttson@dut.udn.vn; ttson@hde.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 9.1996-nay Giảng viên khoa CN Nhiệt Điện Lạnh, trường đại học Bách khoa, ĐH ĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong lớp sôi. Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Sơn. Thành viên: Công ty CP Năng lượng Hoàng Đạo. Mã số: Đ2015-02-129. Năm: 2016. (Jan 12 2016 10:44AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mô hình trạm điện pin mặt trời quy mô nhỏ có nối lưới điện. Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Sơn. Thành viên: ThS Dương Hoàng Văn Bản, ThS Phạm Phú Thanh Sơn, ThS Nguyễn Hữu Dũng, KS Hồ Quốc Sơn. Mã số: Đ2014-16. Năm: 2014. (Jan 12 2016 10:41AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình hóa khí than và thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ thí nghiệm. Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Sơn. Mã số: Đ2013-02066. Năm: 2013. (Jan 12 2016 10:25AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự cháy của than Việt Nam trong tầng sôi nhằm hạn chế phát thải chất độc hại. Chủ nhiệm: PGS.TS Đào NGọc Chân. Thành viên: Trần Thanh Sơn. Mã số: B96-15-12. Năm: 2001. (Jan 12 2016 10:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của độ ẩm viên nén nhiên liệu sinh khối đến nhiệt độ và hiệu suất lò khí hóa. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, Tống Duy Quốc, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 21. Trang: 1-5. Năm 2023. (Jun 20 2023 9:54PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của vị trí cấp khí trên lò khí hóa đến thành phần và nhiệt trị của khí tổng hợp. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, Hồ Trần Anh Ngọc. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol 20, No.10.2. Trang: p6-11. Năm 2022. (Jun 20 2023 9:50PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm khí hóa RDF bằng lò khí hóa tầng cố định kiểu hút xuống. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 2022. Trang: 89-96. Năm 2022. (Jun 20 2023 9:45PM)
[4]Bài báo: Experimental study on RDF gasification by a fixed-stage suction gasifier. Tác giả: Phung Minh Tung, Bui Van Ga, Tran Thanh Son. National conference on hydromechanical science. Số: 2022. Trang: 1-8. Năm 2022. (Jun 20 2023 9:46PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí trấu trong tầng sôi và ứng dụng thay thếgas/dầu trong các lò đốt công nghiệp. Tác giả: Trần Thanh Sơn, Lê Thị Châu Duyên. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol.20, No. 10.2. Trang: 25-28. Năm 2022. (Jun 20 2023 9:52PM)
[6]Bài báo: Thử nghiệm sản xuất viên nén nhiên liệu RDF từ chất thải rắn. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 2021. Trang: 595-604. Năm 2021. (Jun 20 2023 9:38PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thiết bị sản xuất tinh dầu sả bằng phương pháp nổ hơi. Tác giả: Nguyễn Thành Phương, Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 3. Trang: 37-42. Năm 2020. (Dec 28 2020 11:00AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá đặc tính của dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối. Tác giả: Phạm Duy Vũ, Hoàng Dương Hùng, Trần Văn Vang, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 2. Trang: 60-63. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:51AM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của lượng không khí cấp vào đến nồng độ CO trong quá trình hóa khí. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 1. Trang: 55-57. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:45AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế lò đốt rác mini hộ gia đình nông thôn. Tác giả: Trần Văn Vang, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 1. Trang: 68-72. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:48AM)
[11]Bài báo: Một số kết quả của việc nâng cao hiệu suất lò hơi sau khi lắp đặt bộ hâm nước. Tác giả: Trần Thanh Sơn, Phan Quý Trà. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 2. Trang: 48-50. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:53AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá công nghệ kết hợp năng lượng mặt trời với hydro cấp điện độc lập cho vùng sâu. Tác giả: Nguyễn Quốc Huy, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 1-6. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:58AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí mùn cưa trong tầng sôi. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(106). Trang: 33-37. Năm 2016. (Nov 14 2017 8:40AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí than cám trong tầng sôi. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 188-191. Năm 2016. (Nov 14 2017 8:43AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ nghiên cứu. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5-2014. Trang: 87-90. Năm 2014. (Jan 12 2016 11:16AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng chương trình SSAT để đánh giá hệ thống hơi trong công nghiệp. Tác giả: Trần Thanh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3-2014. Trang: 56-59. Năm 2014.
(Jan 12 2016 11:09AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu, lắp đặt mô hình điện năng lượng mặt trời có nối lưới điện tiêu thụ. Tác giả: Lê Quang Nam, Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11-2014. Trang: 39-42. Năm 2014. (Jan 12 2016 11:18AM)
[18]Bài báo: Research on using solar energy for fishermen to speed up the development of fisheries in Danang city. Tác giả: Tran Thanh Son. Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8-2012. Trang: 180-183. Năm 2012. (Jan 12 2016 11:05AM)
[19]Bài báo: Phương hướng ứng dụng công nghệ đốt tầng sôi ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Đào Ngọc Chân, ThS Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Nhiệt. Số: 6/2001. Trang: 2-4. Năm 2001. (Jan 12 2016 10:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Simulation and Experimental Study on Refuse Derived Fuel Gasification in a Downdraft Gasifier. Authors: Minh Tung Phung, Van Ga Bui, Thanh Son Tran, Minh Tien Nguyen, Duy Quoc Tong. 14th Asia-Pacific Conference on Combustion Kaohsiung Exhibition Center, Kaohsiung, Taiwan. Pages: 1-5. Year 2023. (Jun 20 2023 9:56PM)
[2]Article: Research on melaleuca oil production by steam explosion method. Authors: Tran Thanh Son, Phan Qui Tra. Proceedings of 2020 Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB), p100-104, IEEE Xplore Digital Library. No: 2021. Pages: 100-104. Year 2021. (Jun 20 2023 9:34PM)
[3]Article: Evaluation of high-repetition-rate excitation discharge in TEA gas laser with supersonic gas flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. No: 7131. Pages: 1-8. Year 2008. (Nov 14 2017 8:34AM)
[4]Article: Characteristics of Double-Pulse Discharge in Supersonic Flow for Excimer Laser Excitation. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Journal of Japan Applied Physics. No: Vol 46-No 7A. Pages: 4268-4275. Year 2007. (Jan 12 2016 11:36AM)
[5]Presentations: Highly Repetitive Pulse discharge for TEA laser Excitation in supersonic flow. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. CLEO, The 7th Pacific Rim Conference on Laser and Electro-Optics. Pages: 185-186. Year 2007. (Jan 12 2016 11:43AM)
[6]Article: Effects of Supersonic Flow Channel Configuration on Pulse Discharge for Excimer Laser Excitation. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Journal of Japan Applied Physics. No: vol 46 No 2. Pages: 787-794. Year 2007. (Jan 12 2016 11:35AM)
[7]Article: Stabilization of discharge by controlling shock waves in high-pressure, pulsed glow discharge apparatus with supersonic flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. The 54th Spring meeting, JSAP. No: AP 071108. Pages: 94-98. Year 2007. (Jan 12 2016 11:30AM)
[8]Article: Observation on Instability of Excitation Discharge in TEA Gas Lasers with Supersonic Flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Proceedings of SPIE. No: 6346. Pages: 6346A3-1-8. Year 2006. (Jan 12 2016 11:25AM)
[9]Article: Influence of Shock Wave on Collapse of High-Pressure Pulsed Glow Discharge. Authors: Takanori Suzuki, Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki, Wataru Masuda and Kiyoshi Yatsui. The Japan Society of Mechanical Engineers ISSN: 2424-2772. No: 42. Pages: 297-298. Year 2005. (Nov 14 2017 8:25AM)
[10]Article: Observation of Pulse Electric Discharge in Supersonic Flow. Authors: Tran Thanh SON, Geczi Ferenc, Go Imada, Masataro Suzuki, Kiyoshi Yatsui and Wataru Masuda
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of 2005 JSASS-KSAS joint International Symposium on Aerospace Engineering. No: 1-2005. Pages: 29-32. Year 2005. (Jan 12 2016 11:21AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Tua Bin Chủ biên: Trần Thanh Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2017.(Nov 14 2017 9:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn