Trương Thị Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19139 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/07/1963
Nơi sinh: phường Phước Ninh-quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga; SP Anh; Tại: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh ; Tại: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh.
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 47 Lê Thị Hồng Gấm - P. Hòa Cường Nam - quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 2228824; Mobile: 0905429922
Email: thaotruong2407@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tiếng Nga tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1988–1991), tiếng Anh tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1991–2006) và Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay). Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn