Trần Thị Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16748 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/08/1964
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Kỳ Lam, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thư viện; Tại: Đại học Văn hoá Hà Nội
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3736613; Mobile: 0984926494
Email: thu_tvdhspdn@ymail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/1986 : Công tác tại phòng QLKH trường CĐSP - QNĐN
- 11/1988 : Giải tán phòng QLKH.
- 09/1995 : Nhân viên thư viện trường CĐSP - QNĐN.
- 07/2002 -- nay : Thư viện viên trường ĐHSP - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn