Trương Thị Thư Hường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,960

 
Mục này được 7993 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thư Hường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/11/1989
Nơi sinh: Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Quê quán Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đa khoa; Tại: Đại học Dược Hà Nội
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất; Tại: Đại học Dược Hà Nội
Dạy CN: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược- Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 2/2017 - nay: Công tác tại khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn