Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự đa dạng di truyền một số giống khoai môn thuộc loài khoai môn sọ (Colocasia esculenta Schoot) ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam bằng kỹ thuật phân tích phổ điện di isozyme esteraza
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thanh Mai
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 179-184;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn