Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học-THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thanh Mai
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3;Từ->đến trang: 25-29;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thí nghiệm thực hành đóng vai trò quan trọng trong dạy học Sinh học. Tuy nhiên, việc dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học vẫn còn nhiều bất cập, chưa mang đến hiệu quả cao trong quá trình dạy học. Việc phân tích thực trạng vấn đề này là hết sức cần thiết, tạo nền tảng cho việc đề xuất giải phát và triển khai hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – THPT.
ABSTRACT
Practical experiments play an important role in teaching and learning Biology. However, this problem is still inadequate. Therefore, the status analysis of the problem above is necessary, got that we can propose the effective ways to improve the quality of teaching and learning practical biology experiments in high schools
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn