Tăng Thị Thu Sương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,067,931

 
Mục này được 11120 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Thị Thu Sương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/09/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thông tin thư viện; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Thư viện Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
Điện thoại: 02363736613; Mobile: 0905519039
Email: hoada342005@yahoo.com
 Khen thưởng
[1] Tăng Thị Thu Sương. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn