Trần Thị Thuỷ Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,118

 
Mục này được 29383 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thuỷ Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Oulu
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 9/2010 - 7/2013: Công tác tại khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- 9/2013 - 5/2015: Học Thạc sĩ tại trường Đại học Oulu, Phần Lan.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn