Trần Tấn Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,241

 
Mục này được 56903 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Tấn Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/10/1957
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Duy xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Plasma; Tại: Đại học Joseph Fouier, Grenoble (Phap)
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Phap, Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ Thống Điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/1980 đến  3/2003: Giảng viên tại khoa Điện ,Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng.

Từ 10/1994 đến 10/1997: chủ nhiệm Bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

Từ 12/1994 đến 12/1997: Học Thạc sỹ  Hệ thống điện tại Trường Đại học Bách khoa Ha noi.

Từ 10/1997 đến 7/1999: Phó chủ nhiệm Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 7/1998 đến 12/1998: Thực tập sinh tại Trường Đại học ETS Montreal, Canada.

Từ 7/1999 đến 8/2000: Quyền Chủ nhiệm Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 8/2000  đến 9/2003: Phó chủ nhiệm Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 9/2002  đến 1/2003: Thực tập sinh tại Trường Đại học Queensland, Australia.

Từ 9/2003  đến 9/2004: Học Thạc sỹ Công nghệ Plasma tại Trường ĐH Joseph Fourier, Grenoble, Pháp.

Từ 11/2004 đến 12/2006:  Nghiên cứu sinh Tiến sĩ  tại Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble, Pháp.

Từ 02/3/2007 đến 11/2009: Phó hiệu trưởng phụ trách, Bí thư Chi Bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.

Từ  11/2009 đến nay:  Hiệu trưởng, Bí thư Chi Bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, ĐHĐN.

Tu thang 12/2017: Giang vien Bo mon HTĐ, KHoa DDieen, Trương DHBK-DHDN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán độ tin cậy cho hệ thống điện phân phối trên cở sở phương pháp không gian trạng thái. Chủ nhiệm: Trần Tấn Vinh. Mã số: B2016-ĐNA-47-TT. Năm: 2019. (Mar 22 2011 6:18PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Chủ nhiệm: Trần Tấn Vinh. Thành viên: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: B2008-ĐN07-01. Năm: 2011. (Apr 3 2011 7:38PM)
[3] Đề tài chưa xác định: Tính toán sự cố không đối xứng trong hệ thống điện. Chủ nhiệm: Trần Tấn Vinh. Mã số: BK-1998. Năm: 1998. (Apr 3 2011 7:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improving operational efficiency of grids by intergrating geographic maps in SCADA system : Danang study case. Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân, Trần Tấn Vinh, Dương Minh Quân. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự. Số: 71, 02-2021. Trang: 17-24. Năm 2021. (Jun 12 2021 5:39PM)
[2]Bài báo: Solution to Handle Missing Data in Create Typical Load Graph. Tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa, Nguyen Thanh Minh and Tran Tan Vinh. 2020 6th International Conference on Environment and Renewable Energy, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 505 (2020) 012046. Số: 505 (2020). Trang: 1-9. Năm 2020. (Jun 12 2021 6:01PM)
[3]Bài báo: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[4]Bài báo: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DỰA TRÊN TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ. Tác giả: Trần Tấn Vinh*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[5]Bài báo: Mô hình hóa quỹ đạo của electron trong từ trường của nguồn plasma lưỡng cực trên phần mềm Matlab. Tác giả: Trần Tấn Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: 69-73. Năm 2015. (Jul 6 2016 1:58PM)
[6]Bài báo: Phân tích sóng hài của kháng điện bù ngang điều khiển bằng thyristors (TCR) trong hệ thống điện. Tác giả: Trần Tấn Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 95. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[7]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp bằng phương pháp không gian trạng thái. Tác giả: TS. Trần Tấn Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 114. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[8]Bài báo: Thiết kế Website giám sát và đánh giá ổn định điện áp thị trường điện. Tác giả: Trần Phương Nam; Đinh Thành Việt; Lã Văn Út; Trần Tấn Vinh ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[9]Bài báo: Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận hành tối ưu các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang. Tác giả: Trần Tấn Vinh - Nguyễn Văn Diệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(73) 2013. Trang: 135 -141. Năm 2013. (May 21 2014 1:02PM)
[10]Bài báo: Tính toán dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện xét đến đặc tính phi tuyến của các varistor. Tác giả: Lã Văn Út, Trần Tấn Vinh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 17. Năm 1998. (Apr 3 2011 7:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Thin films of thermoelectric compound Mg2Sn deposited by co-sputtering assisted by multi-dipolar microwave plasma. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E.K. Hlil, A. Bès, T. Tan Vinh, D. Fruchart, N. Skryabina. Journal of Alloys and Compounds Volume 509, Issue 41, 13 October 2011, Pages 9906–9911
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 509, Issue 41. Pages: 9906 -9911. Year 2011.
(Dec 3 2012 9:55AM)
[2]Article: Approach of plasma production mechanisms in microwave dipolar plasma sources, . Authors: T. V. Tran, S. Béchu, A. Lacoste, A. Bès, J. Pelletier. Hội nghị quốc tế lần thứ 16 về Plasma (CIP) 4-8/6/ 2007 tại Toulouse. Year 2007. (Mar 22 2011 6:56PM)
[3]Article: Dipolar Plasma Source Modeling: a First Approach. Authors: Stéphane Bechu, Tran Tan Vinh, Ana Lacoste, Alexandre Bès, Marius Rayar, Jacques Pelletier. Hội nghị COMSOL CONFERENCE tại Grenoble, Pháp
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2007.
(Mar 22 2011 7:12PM)
[4]Article: Sources dipolaires micro-onde . Authors: S. Béchu, T. V. Tran, A. Bès, J. Pelletier. Journées du Réseau Plasmas Froids lần thứ 5, Bonascre, Pháp. Year 2006. (Mar 22 2011 6:53PM)
[5]Presentations: Microwave multi-dipolar plasmas : characterization and modelling of an elementary dipolar soure. Authors: T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier. Hội nghị quốc tế về Plasma CIP lần thứ 15 tại Autrans- Pháp. Year 2005. (Mar 22 2011 6:45PM)
[6]Presentations: Plasmas multi-dipolaires micro-onde : questions autour de la modélisation de sources élémentaires de plasma. Authors: T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Journées du Réseau Plasmas Froids lần thứ 4 tại Bonascre. Year 2005. (Mar 22 2011 6:49PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 5 2014 5:35PM)(Sep 5 2014 5:37PM)(Sep 5 2014 5:33PM)(Mar 22 2011 6:15PM)
[1]Thị trường điện Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2013.
[2]Truyền tải điện đi xa Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2011.
[3]Các phương pháp tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả: Trần Vinh Tịnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2011.
[4]Plasmas Froids Systemes et procedes - Des sources plasma micro-onde dipolaires aux plasmas matriciels Chủ biên: Thierry Belmonte. Đồng tác giả: T.V. Tran,S. Béchu, A. Bès,L. Latrasse, A. Lacoste, J. Pelletier. Nơi XB: Publication de l'Universite de Saint Etienne. Năm 2008.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Hữu Trí
Đề tài: Nghiên cứu lập kế hoạch vận hành tuần kế tiếp cho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Nguyễn Trí Quang
Đề tài: Nghiên cứu tính toán và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối Điện lực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp điều khiển trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Phạm Văn Liêm
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp bù công suất phản kháng tại các trạm biến áp 110/22 kV tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Lưu Thanh Bình
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Lê Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu tính toán và phân tích các chế độ vận hành của lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Hồ Văn Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu dự báo phụ tải điều độ của thành phố Quảng Ngãi bằng mạng nơ ron nhân tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Phạm Thị Hiền
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Nguyễn Xuân Đức
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy các dạng sơ đồ trạm biến áp khi xét đến xếp chồng trạng thái các phần tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Hà Như Phương
Đề tài: Xây dựng chiến lược chào giá trong thị trường điện cạnh tranh áp dụng cho nhà máy thủy điện A Vương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Lê Hà Anh Huy
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp hạn chế tác động của sóng hài do SVC gây ra

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Phan Thị Xuân Diệu
Đề tài: Mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp bằng phần mềm ATP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[13]Nguyễn Đức Chung
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp 220kV trên cơ sở chỉ tiêu độ tin cậy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[14]Nguyễn Thùy Chung
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[15]Nguyễn Thanh Trùng Dương
Đề tài: Nghiên cứu lập kế hoạch phát điện tuàn kế tiếp cho nhà máy thủy điện A Vương trong thị trường phát điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Mai Văn Hạ
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp vận hành hiệu quả lưới điện phân phối của Điện lực Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Nguyễn Đắc Anh
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng liên kết của lưới điện 500kV hai miền Bắc – Trung giai đoạn 2015-2025

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Lê Quang Thuận
Đề tài: Phân tích,tính toán,đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới phân phối Tây Sơn –Bình Định và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[19]Đào Duy Phước
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Lê Thị Thanh Hải
Đề tài: Dự báo phụ tải ngắn hạn bằng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[21]Trần Thị Thùy Trang
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Huế theo tiêu chuẩn IEEE 1366

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[22]Huỳnh Phạm Quốc Tùng
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống đo đếm thông minh và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống tích hợp quản lý hệ thống đo đếm lưới điện phân phối thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Lê Minh Trung
Đề tài: Nghiên cứu biện pháp ngăn chận hồ quang thứ cấp trong hệ thống trong hệ thống truyền tải siêu cao áp bằng kháng điện bù ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[24]Phạm Minh Đông
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[25]Nguyễn Văn Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC và ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500KV Việt nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[26]Trương Văn Đính
Đề tài: Nghiên cứu chào giá nguồn phát trong thị trường điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[27]Phan Văn Tuấn
Đề tài: Tối ưu lưới hóa phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[28]Kiều Phước Sen
Đề tài: Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của đường dây 220KV Đà Nẵng - Dốc Sỏi sang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[29]Dương Thị Phương Thảo
Đề tài: Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng theo tiêu chuẩn IEEE 1386

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[30]Lê Công Vũ
Đề tài: Ứng dụng phương pháp Wavelet để dự báo phụ tải điện thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[31]Phạm Chí Công Danh
Đề tài: Vận hành tối ưu cụm nhà máy thủy điện trên sông Sê San trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[32]Nguyễn Huy Chương
Đề tài: Tính toán trào lưu công suất trong hệ thống điện có sử dung thiết bị FACTS bù ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[33]Võ Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giá điện chào bán cho các nhà máy thủy điện trong mô hình thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[34]Lê Trần Duy Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị FACTS bù dọc trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[35]Trần Duy Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và phép biến đổi wavelet để nhận dạng sự cố trong bảo vệ máy biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[36]Huỳnh Ngọc Quang
Đề tài: Đánh giá và các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[37]Trần Thuận Hoàng
Đề tài: Mô hình hóa và điều khiển bộ bù dọc đồng bộ tĩnh (SSSC) trong hệ thống điện theo nguyên lý biến đổi đa mức nối tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[38]Phạm Dừa
Đề tài: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn giai đoạn 2008-2010 có xét đến 2015

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[39]Trần Trung Hải
Đề tài: Nghiên cứu tính toán giá biên điểm nút để quản lý tắt nghẽn, đinh hướng áp dụng cho thị trường điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[40]Nguyễn Văn Minh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đến lưới điện phân phối tỉnh Quảng Nam đến năm 2010

 Thạc sĩ

 Đại học Bach Khoa Ha Noi

 2008

 2009

[41]Nguyễn Phi Lộc
Đề tài: Đánh giá, dự báo các chế độ vận hành Hệ thống điện 110kV khu vực miền Trung giai đoạn 2008 – 2010 có xét đến năm 2015

 Thạc sĩ

 Đại học Bach Khoa Ha Noi

 2008

 2009

[42]Hồ Quang Vĩnh
Đề tài: Tối ưu hóa số lượng và vị trí thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối bằng phương pháp quy hoạch động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[43]Huỳnh Đăng Hùng
Đề tài: Tái cấu trúc lưới điện phân phối để giảm tổn thất điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[44]Nguyễn Hữu Chung
Đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng điện năng lưới điện phân phối thị xã Kon tun

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[45]Nguyễn Văn Diệp
Đề tài: Vận hành tối ưu cụm hệ thống bậc thang thủy điện trên sông A Vương - Thu Bồn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2001.
[2] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2002.
[3] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng. Số: 6327/QĐ-TU. Năm: 2013.
[4] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5287/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[5] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 324/QĐ-UBND. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường điện
Ngành: Điện
 2009 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Độ tin cậy trong hệ thống điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 đại học  Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
[3]Phương pháp tính độ tin cậy trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 2008 Cao học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[4]Truyền tải điện đi xa
Ngành: Điện
 2007 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng và thiết bị siêu cao áp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Vận hành hệ thống điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1982 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn