Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế Website giám sát và đánh giá ổn định điện áp thị trường điện
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Phương Nam; Đinh Thành Việt; Lã Văn Út; Trần Tấn Vinh ;
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 69;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong vài thập niên gần đây, việc vận hành hệ thống điện theo cơ chế thị trường điện được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm nghiên cứu và áp dụng. Tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/7/2012 thị trường điện cạnh tranh nguồn phát đã chính thức vận hành, mở ra một cơ chế mới trong vận hành và kinh doanh của ngành điện. Việc đánh giá và điều chỉnh điện áp trong thị trường điện thời gian thực vừa đảm tính an toàn cho hệ thống điện vừa nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện. Các website thị trường điện thường có nhiều thông tin về thị trường điện, nhưng có rất ít các thông tin về vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện trong điều kiện thị trường điện. Do đó, bài báo này nghiên cứu thiết kế website đánh giá ổn định điện áp thị trường điện thời gian thực. Website này được vận hành bởi sự kết hợp giữa hệ thống SCADA/EMS của hệ thống điện và hệ thống vận hành thị trường điện. Đồng thời, website này được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình ASP.net
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
In recent decades, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries in the world. In Vietnam, competitive source power market came into operation on July 1st, 2012,opening a new mechanism in the operation and business of the electricity sector. Voltage assessment and regulation in real-time power market not only ensures safety of the power system but also improves efficiency of power market. However,on the power market website, there is much market information, but there is little technical information regarding the electricity system in the power market. Therefore, this paper studies website design for voltage stability monitoring and assessment in real-time power market. This website is operated in combination with SCADA/EMS system and power market operating system. In addition,, this website is designed in ASP.net language.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn