Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dipolar Plasma Source Modeling: a First Approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Stéphane Bechu, Tran Tan Vinh, Ana Lacoste, Alexandre Bès, Marius Rayar, Jacques Pelletier
Nơi đăng: Hội nghị COMSOL CONFERENCE tại Grenoble, Pháp
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn