Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thin films of thermoelectric compound Mg2Sn deposited by co-sputtering assisted by multi-dipolar microwave plasma
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E.K. Hlil, A. Bès, T. Tan Vinh, D. Fruchart, N. Skryabina
Nơi đăng: Journal of Alloys and Compounds Volume 509, Issue 41, 13 October 2011, Pages 9906–9911
marriage affairs open i want an affair
; Số: Volume 509, Issue 41,;Từ->đến trang: 9906 -9911;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn