Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Trần Tấn Vinh; Thành viên:  Nguyễn Đức Hiển
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2008-ĐN07-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn