Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,249

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường điện
Ngành: Điện
 2009 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Độ tin cậy trong hệ thống điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 đại học  Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
[3]Phương pháp tính độ tin cậy trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 2008 Cao học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[4]Truyền tải điện đi xa
Ngành: Điện
 2007 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng và thiết bị siêu cao áp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Vận hành hệ thống điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1982 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn