Trần Thế Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,029

 
Mục này được 24531 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thế Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/08/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Thuận - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: CNTT; Tại: University of Wollongong
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K96 H17/17 Hải Hồ - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0983879515; Mobile: 0983879515
Email: anhvaut@gmail.com; vu.tran@vnuk.edu.vn; ttvu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Trưởng phòng Đào tạo Viện Nghiên cứu và Đào Tạo Việt Anh VNUK - ĐHĐN (từ 2015 đến này) http://vnuk.udn.vn
- Giảng dạy tại khoa CNTT, VNUK (2015 đến này bằng tiếng Anh)
- Giảng dạy tại Khoa CNTT, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN (từ 2006 đến nay).

- Trợ giảng tại School of Information Systems and Technology, University of Wollongong, 2013

- NC khoa học kỹ thuật ở Nhật tại Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Cyber Space Laboratories, Japan, 2006 - 2007

- Thạc Sĩ CNTT, University of Canberra, Úc, 2008-2010

- Tiến Sĩ, University of Wollongong, Úc, 2011- 2014
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: "IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions.". Authors: Cao, Tien-Dung, Huu-Hanh Hoang, Hiep Xuan Huynh, Binh-Minh Nguyen, Tran-Vu Pham, Quang Tran-Minh, Vu-The Tran, and Hong-Linh Truong.. IEEE Internet Computing 20. No: no. 5 (2016). Pages: 76-81. Year 2016. (Apr 14 2018 3:15PM)
[2]Article: Toward Real-time Multi-criteria Decision Making for Bus Service Reliability Optimisation. Authors: Vu The Tran, P. W. Eklund and C. Cook. Foundations of Intelligent Systems’ (eds) F. Esposito et. al., Springer Verlag, LNAI9384
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 9384. Pages: 371-378. Year 2015.
(Oct 22 2015 10:59AM)
[3]Article: Learning Diagnostic Diagrams in Transport-Based Data-Collection Systems. Authors: Vu The Tran, Peter Eklund, Chris Cook
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Foundations of Intelligent Systems, Springer
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 8502. Pages: 560-566. Year 2014.
(Oct 22 2015 10:54AM)
[4]Article: Evolutionary Simulation for a Public Transit Digital Ecosystem. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. MEDES '13 Proceedings of the Fifth International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 978-1-4503-2004-7. Pages: 25-32. Year 2013.
(May 9 2014 10:22AM)
[5]Article: A Digital Ecosystem for Optimizing service Reliability In Public Transport. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The 16th Paci c Asia Conference On Information Systems (PACIS). No: 16. Pages: 0-0. Year 2012. (May 9 2014 10:02AM)
[6]Article: Toward real-time decision making for bus service reliability. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook. IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Gold Coast, Australia 2012
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 978-1-4673-1155-7. Pages: 324-329. Year 2012.
(May 9 2014 10:06AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Dean's Excellence Aware

 Công nghệ thông tin

 2009

 

 University of Canberra

[2] Thủ Khoa CNTT Khóa 2001-2006

 Công nghệ thông tin

 2006

 

 Đại Học Bách Khoa - Đai Học Đà Nẵng

[3] Giải khuyến khích hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2006

 Công nghệ thông tin

 2006

 

 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
[4] Giải nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Đại Học Đà Nẵng lần thứ 5

 Công nghệ thông tin

 2006

 

 Đại Học Đà Nẵng

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Giải Ba Đơn Bóng Bàn. Năm: 2010.
[2] Giải Nhì Đôi Nam Nữ - Bóng Bàn. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính và vi xử lí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[2]Anh Văn Chuyên Ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[3]Lập trình thời gian thực
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[4]Chuyên Đề 1 (Lập trình di động)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Liên Thông, Vừa học vừa làm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trung tâm
[5]Lập Trình Hệ Thống
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 SV  ĐHBK
[6]Kĩ Thuật Xung Số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 SV
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHBK
[7]Tin Học Đại Cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 SV  ĐHBK - ĐHĐN
[8]Chuyên Đề 3 (Lập trình .NET)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[9]Lập trình core & advance Java
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 SV  Softech-aptech
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn