Trần Thị Xô
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31805 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Xô
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/12/1952
Nơi sinh: Phù Cát
Quê quán Phù Cát
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh hóa; Tại: Đại học Azerbaijan (Baku) – Liên xô
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1991; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Tổng hợp Nancy – CH Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2006
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Môi trường, Hoá Sinh, Sinh học đại cương, Cơ sở di truyền và công nghệ gen.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. ĐN
Điện thoại: 0236.3842743; Mobile: 0914.084893
Email: tranthixo@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 1977-1986 Công tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngCán bộ giảng dạyTừ 1986-1991Nghiên cứu sinh tại Công hoà PhápNCS1991-1992 Công tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngCán bộ giảng dạy1992-1996Công tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngTrưởng khoa1997-2006Công tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngCán bộ giảng dạy2007-10/2010Công tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngTrưởng bộ môn CNSH10/2010-nayCông tác tại trường Đại học Bách
khoa Đà NẵngCán bộ giảng dạy

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tuyển chọn và bảo quản các chủng vi sinh vật có hoạt tính enzyme cao, tạo nguồn giống phục vụ nghiên cứu và sản xuất. . Chủ nhiệm: Trần Thị Xô. Mã số: B2010- ĐN02-62. Năm: 2011. (Apr 3 2012 1:48PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng phương pháp enzym để sản xuất chế phẩm giàu đạm từ phế liệu hải sản dùng cho thức ăn nuôi tôm. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN02. Năm: 2008. (May 9 2011 4:43PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng phương pháp so màu và điện di để phân tích enzym protease. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: T04-15-73. Năm: 2005. (May 9 2011 4:40PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chiết tách enzym proteaza từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Xô. Thành viên: . Mã số: T02-15-37. Năm: 2003. (May 9 2011 4:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự tác động của yếu tố môi trường đến sự kết tụ của nấm men bia. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: 1469/ĐHDN. Năm: 1999. (May 9 2011 4:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng vi sinh vật tuyển chọn nhằm làm tăng hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn . Tác giả: Đặng Quang Hải, Trần Thị Xô, Nguyễn Quang Vinh, Nông Văn Hiền
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số: 2. Trang: 116-119. Năm 2008. (Apr 3 2012 2:44PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng cá phế liệu để sản xuất dịch cao đạm dùng trong thức ăn nuôi tôm cá . Tác giả: Đặng Thị Mộng Quyên, Trần Thị Xô
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số: 16. Trang: 41-43. Năm 2006. (Apr 3 2012 2:41PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng sự thay thế nguồn cacbon và nitơ tự nhiên lên quá trình sản xuất chế phẩm protease từ Bacillus subtilis . Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9. Trang: 42-43. Năm 2005.
(Apr 3 2012 2:38PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc màng tế bào của chủng kết tụ và không kết tụ Saccharomyces diastaticus. Tác giả: Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & công nghệ - Đại học Đà nẵng. Số: 4. Trang: 12. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:35PM)
[5]Tham luận: Độ bền màu của Anthocyanin từ lá tía tô và ứng dụng trong chế biến thực phẩm . Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Xô, Huỳnh Thị Kim Cúc. Hội nghị khoa học - Kỷ niệm 10 năm Đại học ĐN. Năm 2004. (Apr 3 2012 2:59PM)
[6]Tham luận: Thuật ngữ chuyên ngành và trang bị phòng thí nghiệm trong giảng dạy sinh học phân tử và công nghệ sinh học . Tác giả: Trần Thị Xô. Hội thảo đào tạo các chuyên ngành liên quan công nghệ sinh học và sinh học phân tử
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2004.
(Apr 3 2012 3:03PM)
[7]Tham luận: Một số kết quả nghiên cứu về chất xúc tác phân giải protein. Tác giả: Trần Thị Xô, Đỗ Thị Bích Thủy, Hồ Thị Tuyết Mai. Hội nghị khoa học - Kỷ niệm 10 năm Đại học ĐN. Trang: 10. Năm 2004. (Apr 3 2012 3:01PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng sinh protease của Bacillus subtilis . Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 12. Trang: 1667-1672. Năm 2004.
(Apr 3 2012 2:34PM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu một số tính chất lý hoá và thành phần hoá học của tinh bột sắn, sắn dây và huỳnh tinh. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Nguyễn Thị Lan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ tư. Năm 2003. (Apr 3 2012 2:56PM)
[10]Bài báo: Xác định thành phần của amyloza và amylopectin có trong tinh bột bằng phương pháp so màu nhanh. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Kiến, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, tập 40. Số: 3. Trang: 30-35. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:35PM)
[11]Bài báo: Tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt tính proteaza cao từ chao. Tác giả: TRẦN THỊ XÔ, TRẦN THỊ THANH MẪN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học ĐN. Số: số 9. Trang: tr. 57-61. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:35PM)
[12]Bài báo: Tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt tính proteaza cao từ chao . Tác giả: Trần Thị Xô, Trần Thị Thanh Mẫn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học ĐN. Số: 9. Trang: 57-61. Năm 2002. (Apr 3 2012 2:29PM)
[13]Tham luận: Biến hình tinh bột bằng phương pháp axit trong dung môi alcool-Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Thanh Hiệp, Võ Văn Nha. Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường - Bộ Giáo dục và Đào t. Trang: 52. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
[14]Tham luận: Nghiên cứu sự chuyển hoá của tinh bột sắn thành đường fructose bằng enzym a-amylase, amyloglusidase và glucose izomerase. Tác giả: Đặng Thị Mộng Quyên, Trần Thị Xô
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang: 197. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
[15]Tham luận: Nghiên cứu sự kết tụ của nấm men. Tác giả: Trần Thị Xô. Hội nghị khoa học lần thứ 2 Đại học ĐN. Trang: 150. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:35PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành octen-1 ol-3 của Aspergillus niger và Agaricus bisporus - Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Khoa học Tư nhiên và Công nghệ quốc gia, 1996. Tác giả: Trần Thị Xô. Tạp chí khoa học và công nghệ. Số: 4. Trang: 1-5. Năm 1996. (Dec 31 2010 2:35PM)
[17]Bài báo: Phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng sinh protease cao từ vỏ tôm. Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô, Phạm Thị Trân Châu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 5. Trang: 611-612. Năm 204. (Apr 3 2012 2:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Chemical variation on the structure of cell wall of Saccharomyces cerevisiae wild and mutant [rho°] strain. Authors: Tran Thi Xo. Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering. Pages: 293-297. Year 2005. (Apr 3 2012 2:52PM)
[2]Presentations: Production, purification and application of protease from Bacillus subtilis. Authors: Do Thi Bich Thuy, Tran Thi Xo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of Vietnam-Korea International Symposium
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 42-58. Year 2005.
(Apr 3 2012 2:45PM)
[3]Presentations: 1-octen 3-ol production in submerged cultures by Agaricus bisporus and Aspergillus niger. Authors: Bensoussan M. , Tran Thi X., Volley A. and Belin J. M. . 8th Inter. Biotech. Symposium
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 120. Year 1998.
(Dec 31 2010 2:35PM)
[4]Article: Influence of aeration and [rhoO ] mutation on the structure of the cell walls S. cerevisiae and S. diastaticus . Authors: S. Zaamoun, X. Tran Thi, O. Reisinger, J. P. Guiraud, A. Fontana and R. Bonaly. . Mycologie Res. No: 99. Pages: 492-500. Year 1993. (Dec 31 2010 2:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 3 2012 3:17PM)(Apr 3 2012 3:06PM)(Apr 3 2012 3:14PM)
[1]Giáo trình Công nghệ protein enzym
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Hoàng Bá Thanh Hải
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng lương thực-thực phẩm. Năm 2010.
[2]Độc tố học và an toàn thực phẩm Chủ biên: Lê Ngọc Tú. Đồng tác giả: Lâm Xuân Thanh, Phạm Thu Thủy, Trần Thị Xô
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2006.
[3]Cơ sở di truyền và công nghệ gen
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Lan
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2005.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Quý
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng enzym pectinase trong chiết tách dịch quả dầm và thử nghiệm sản xuất nước giải khát từ quả dầm

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[2]Nguyễn Cộng Hòa
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của enzym Bromelain và nồng độ muối đến quá trình sản xuất nước mắm

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[3]Nguyễn Thị Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[4]Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu cố định tế bào Gluconacetobacter Hansenii và Bacillus subtilis trên giấy lọc, xơ dừa, vỏ bưởi nhằm bảo quản và cung cấp giống cho sản xuất thực phẩm

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[5]Ngô Thị Minh Phương
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp bảo quản nấm men bánh mỳ (Saccharomyces cerevisiae), nấm môc (Aspergillus niger) và vi khuẩn (Acetobacter xylinum)

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[6]Trần Thị Ái Luyến
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm amylase từ Bacillus amyloliquefaciens (T9)

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[7]Phan Thị Việt Hà
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách, khảo sát tính chất của lectin từ hạt đậu đỏ tây (Phaseolus vulgaris) và đề xuất hướng ứng dụng

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[8]Nguyễn Thị Thúy Hà
Đề tài: Nghiên cứu phân lập nấm mốc có khả năng tổng hợp pectinase từ cơ chất giàu pectin và thử nghiệm ứng dụng

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[9]Lê Thị Thu Trang
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinesterase và polygalacturonase của Aspergillus niger

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2011

 2011

[10]Lê Thị Bích Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn lên men acetid và ứng dụng để sản xuất dấm từ vỏ dứa

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2010

 2010

[11]Lê Nguyễn Đức Dũng
Đề tài:

Nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật độc hại (Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli) của eugenol trong tinh dầu quế Quảng Nam”

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2009

 2009

[12]Nguyễn Thị Bích Hằng
Đề tài: Nghiên cứu xử lý và khảo sát khả năng ứng dụng của bã thải từ quá trình sản xuất đậu phụ

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2009

 2009

[13]Nguyễn Lê Thục Khánh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2008

 2008

[14]Trần Nam Sơn
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kết tụ của nấm men  Saccharomyces carlsbergensis

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2008

 2008

[15]Đỗ Thị Bích Thuỷ
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2004

 2007

[16]Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất giống vi khuẩn lactic và ứng dụng vào muối chua rau quả

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2007

 2007

[17]Đặng Quang Hải
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật tuyển chọn nhằm làm tăng hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn.

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2007

 2007

[18]Tạ Thị Tố Quyên
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm Bacillus subtilis làm nguồn enzyme protease để sản xuất đạm thuỷ phân từ phế liệu hải sản

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2006

 2006

[19]Nguyễn Thị Hồng Hải
Đề tài: Xây dựng các điều kiện phân tích aflatoxin trên đậu phụng bằng HPLC và phân lập nuôi cấy Aspergillus flavus từ đậu phụng

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2006

 2006

[20]Đặng Thị Mộng Quyên
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng cá phế liệu để sản xuất dịch đạm thuỷ phân dùng trong thức ăn nuôi tôm

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2005

 2005

[21]Trần Thị Ngọc Bích
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột bánh ít lá gai.

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2005

 2005

[22]Hồ Thị Tuyết Mai
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận và khả năng phân giải protein thực phẩm của enzym papain và bromelain

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2003

 2003

[23]Nguyễn Thân Cường
Đề tài: Nghiên cứu tác dụng một số chất hoá học không cho phép nhưng hiện đang sử dụng trong quá trình sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2003

 2003

[24]Trương Thị Minh Hạnh
Đề tài: Nghiên cứu các dạng biến hình tinh bột hoa màu và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2000

 2003

[25]Trần Thị Thanh Mẫn
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm chao

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2001

 2001

[26]Lê Văn Khoa
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh bột sắn Quảng Ngãi dùng làm nguyên liệu sản xuất nha

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 2000

 2000

[27]Võ Thị Lý Hoa
Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nước khoáng giải khát ở miền trung

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 1999

 1999

[28]Ngô Văn Tụ
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả lên men trong sản xuất cồn từ rỉ đường tại Việt nam

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 1999

 1999

[29]Phan Thị Bích Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lên men và hàm lượng diaxetyl trong bia non

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 1997

 1997

[30]Ngô Sử Thành Tín
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và kết tụ của nấm men - Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa-Đại học Bách khoa-DHDN

 1997

 1997

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng lao động sáng tạo

 Khoa học công nghệ

 2006

 

 Công đoàn VN

abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[2] Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà nẵng lần thứ 8

 Khoa học công nghệ

 2006

 

 Thành phố Đà Nẵng

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở di truyền và công nghệ gen
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học  Khoa Hóa-ĐHBK-DHDN
[2]Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Khoa Hóa-ĐHBK-DHDN
[3]Hóa sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1979 Đại học  Khoa Hóa-ĐHBK-DHDN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn