Trần Thị Yến Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18269 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Yến Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/02/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Tại: Đại học Okayama (Nhật Bản)
Dạy CN: Môi trường
Lĩnh vực NC: Quản lý môi trường, quản lý chất thải rắn, sinh thái môi trường
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật
Điện thoại: 0236 3 519689; Mobile: 0905 029 000
Email: tranthiyenanh@gmail.com; ttyanh@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 6/2013 – 5/2014:
Nơi công tác: Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam
- Từ 6/2014 đến nay:
Nơi công tác: trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN BÙN THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ. Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Anh. Mã số: T2015-06-99. Năm: 2015. (Dec 28 2015 8:00PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khả năng giảm thiểu dư lượng thuốc trừ sâu Fipronil bằng cỏ vetiver trong mô hình đất ngập nước - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam.. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Minh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 16. Năm 2016. (Dec 28 2015 7:53PM)
[2]Bài báo: Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Yến Anh, Phạm Phú Song Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 11(96).2015. Trang: 1-4. Năm 2015.
(Nov 23 2015 5:59AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật cố định Nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 190 - 194. Năm 2015. (Nov 23 2015 6:03AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng GPS/ GIS và phân tích kịch bản cho hệ thống thu gom và vận chuển chất thải tại thành phố Đà Nẵng, Viet Nam. Tác giả: Đỗ Thị Thu Trang, Yasuhiro Matsui, Nguyễn Phúc Thanh, Trần Thị Yến Anh. , Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Chu trình vật liệu và quản lý chất thải và Hội nghị các chuyên gia về quản lý chất thải rắn tại châu Á và Thái Bình Dương, Kyoto, Nhật Bản. Số: 0. Năm 2014. (Nov 23 2015 6:17AM)
[5]Tham luận: Đánh giá hiệu quả của các hệ thống thu gom chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Yasuhiro Matsui, Trần Thị Yến Anh, Đỗ Thị Thu Trang.. Kỷ yếu của hội thảo về hiện trạng và giải pháp công nghệ cho xử lý chất thải ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam, Huế, Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2012.
(Feb 4 2015 8:50AM)
[6]Tham luận: Hiệu quả hoạt động của các hệ thống thu gom chất thải rắn khác nhau tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Yến Anh, Yasuhiro Matsui, Đỗ Thị Thu Trang, Phan Thị Nữ, Lê Thị Tường Vi.. Kỷ yếu của hội thảo quốc tế về Quản lý môi trường lưu vực sông và chất thải rắn của Nhật Bản và Việt Nam, Huế, Việt Nam. Năm 2012. (Feb 4 2015 9:06AM)
[7]Tham luận: Đánh giá tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu đến hạ lưu sông Cu Đê – thành phố Đà Nẵng và giải pháp thích ứng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên, Trần Thị Yến Anh.. Kỷ yếu của hội thảo quốc tế về Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm 2010. (Feb 4 2015 8:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Comparison of Operational Efficiency Among Waste Collection Systems in Danang City, Vietnam. Authors: Trần Thị Yến Anh, Yasuhiro Matsui, Đỗ Thị Thu Trang.. Kỷ yếu của hội nghị thường niên lần thứ 23 của hiệp hội Nhật bản về Chu trình vật liệu và Quản lý chất thải, Sendai, Nhật Bản. Pages: 32 - 33. Year 2012. (Feb 4 2015 9:10AM)
[2]Presentations: Comparison of Operational Efficiency Among Waste Collection Systems in Danang City, Vietnam. Authors: Yasuhiro Matsui, Trần Thị Yến Anh, Đỗ Thị Thu Trang, Nguyễn Phúc Thanh.. Kỷ yếu của hội nghị chuyên đề lần thứ 7 về bãi chôn lấp khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Bali, Indonesia
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 84 - 89. Year 2012.
(Feb 4 2015 9:01AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam

 Môi trường

 2009

 

 Bộ giáo dục và đào tạo, Đoàn TNCS HCM, Chi cục tài nguyên môi trường HCM, Công ty Bayer Việt Nam

viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
  
 Khen thưởng
[1] Be Change Agents. Năm: 2010.
[2] Giáy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn phương pháp "Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực". Năm: 2013.
[3] Giấy khen về việc đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và PTTN. Năm: 2014.
[4] Chứng nhận về việc hoàn thành khóa học “ Lập kế hoạch về Vệ sinh đô thị và sức khỏe cộng đồng)”. Năm: 2015.
[5] Giấy khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 -2015. Số: 290, QĐ - CĐCN. Năm: 2015.
[6] Giấy chứng nhận hoàn thành khóa Tập huấn nâng cao cho Giảng viên về "Đào tạo kỹ năng mềm cho Thanh niên". Năm: 2015.
[7] Suderburger Summer Academy. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý chất thải nguy hại
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Cao đẳng Công nghệ
[2]Giáo dục môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ
[3]Luật và chính sách môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng công nghệ - ĐHĐN
[4]Quản lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng công nghệ - ĐHĐN
[5]Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên Cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ
[6]Đánh giá tác động môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên Cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Cao đẳng Công nghệ
[7]Kiểm soát chất thải rắn
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên đại học  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn