Phan Quang Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20587 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quang Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/10/1980
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.531229; Mobile: 0917.980.804
Email: tungpq@ud.edu.vn; pqtung1910@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2005-2012: Nhân viên phòng Đào tạo và giảng dạy tại SDC
- Năm 2012-2014: Phó BT Đoàn Cơ Quan Đại học Đà Nẵng
- Năm 2014 đến nay: Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn