Trần Vĩnh An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17752 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vĩnh An
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/01/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng; Tại: Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn B1
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905050862
Email: goltran175@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn