Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tvdu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,685

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp đầu cầu khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 03. Trang: 27-29, 43. Năm 2013.
(May 28 2013 6:13AM)
[2]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ô tô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất-xi măng. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự; ThS. Trần Đức Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61), quyển 2. Trang: 43-49. Năm 2012.
(Mar 5 2013 1:49PM)
[3]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp đầu cầu trên đường ô tô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, TS. Bùi Phú Doanh. Tạp chí Giao thông Vận tải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: tháng 1+2. Trang: 42-45. Năm 2012.
(Feb 6 2012 11:08PM)
[4]Bài báo: Xác định phạm vi đoạn chuyển tiếp giữa nền đường và công trình trên đường ôtô cao tốc. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, TS. Bùi Phú Doanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 17-21. Năm 2011.
(May 11 2011 9:36PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xử lý nền đất yếu đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hòa Quý, Tp. Đà Nẵng bằng phương pháp cọc cát đầm
.
Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự
. Tập san Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: 2011. Trang: 24-30. Năm 2011.
(May 18 2011 8:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Back-analysis of Head-down tests on two instrumented bored piles. Authors: Hai N. M, Du T. V., Quang T. T, Viet L. H., Phuong N. T. and Ngoc P. V.. The 1st International Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta (ISBN 978-604-82-0017-6), Thu Dau Mot Univ., Binh Duong, Vietnam. No: 6. Pages: 153-158. Year 2013. (Jun 9 2013 4:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn