Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tvdu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,705

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp để khắc phục hiện tượng lún không đều tại một số cầu trung trên quốc lộ 1A, Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2012-06-16. Năm: 2012. (Jan 16 2013 1:50PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hợp lý tấm bê tông xi măng mặt đường bê tông xi măng trạm thu phí, đề xuất áp dụng tại trạm thu phí Hòa Phước, Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Võ Duyên Anh. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2012-06-17. Năm: 2012. (Jan 16 2013 1:56PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xử lý đoạn chuyển tiếp đầu cầu trên đường ôtô cao tốc bằng phương pháp cọc. Chủ nhiệm: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2011-06-01. Năm: 2011. (Nov 7 2011 8:09PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Lập trình thiết kế móng nông trên MathCAD. Chủ nhiệm: ThS. Thân Vĩnh Dự. Thành viên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2010-06-05. Năm: 2010. (Dec 29 2010 9:06PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng giải pháp cọc cát đầm chặt (SCP) để xử lý ổn định nền đường đắp qua vùng đất yếu. Chủ nhiệm: KS. Cao Thị Xuân Mỹ. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2010-06-21. Năm: 2010. (Dec 29 2010 9:09PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lựa chọn phần mềm lập Ebook Hướng dẫn giải bài tập Nền và Móng. Chủ nhiệm: KS. Thân Vĩnh Dự. Thành viên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2009-06-62. Năm: 2009. (Dec 29 2010 9:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn