Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,763

 Nghiên cứu xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp để khắc phục hiện tượng lún không đều tại một số cầu trung trên quốc lộ 1A, Thành phố Đà Nẵng.
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên; Thành viên:  ThS. Thân Vĩnh Dự
Số: T2012-06-16 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Hiện nay, công tác khảo sát, đánh giá, nghiên cứu và xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp đầu cầu chưa được quan tâm đúng mức; đặc biệt đối với một số tuyến đường quốc lộ 1A vừa được nâng cấp. Một số giải pháp đã được ứng dụng để xử lý nhưng đã không phát huy được hiệu quả sử dụng. Do vậy, trong quá trình khai thác đường đã xuất hiện hiện tượng lún không đều tại các đoạn chuyển tiếp đầu cầu, làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác, đặc biệt khi xe chạy tốc độ cao trên đường. Đề tài nghiên cứu xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc để xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường quốc lộ nhằm đảm bảo sự êm thuận, an toàn khi chạy xe tốc độ cao.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn